אאא

שבת לפני החתונה, מקבל החתן עליה בבית הכנסת, בסיומה זורקים עליו סוכריות. שבת זו, נקראת בשפת האידיש, "שבת אופרוף".

אצל קהילות רבות, נהגו ללוות את החתן מביתו בדרכו אל בית הכנסת, תוך כדי שירה וזמרה ברחובות העיר.

בני המשפחה, ובדרך כלל גם חברים של החתן מהשיעור שלו בישיבה, יקומו מוקדם יותר, יגיעו לבית החתן שם יכבדו אותם בקפה ומאפה, ומשם ייצאו יחד אל בית הכנסת.

באידיש קוראים לזה: "באגלייטן". ללוות, על שם שמלווים את החתן, כפי שמקפידים שחתן אינו הולך לבד ברחוב, אלא מלווה בימי השבע ברכות עם שומר.

בתיעוד הנדיר ממצלמת אבטחה המוצבת בשוק של שכונת מאה שערים, ניתן לראות קבוצת חסידים עם הלבוש השבתי הירושלמי המקובל מדורי דורות, מלווים את החתן לבית הכנסת.