אאא

גור:

העליה לתורה לנכדו של האדמו"ר בעל ה'פני מנחם' זיע"א, בן לבנו הרב דניאל אלתר, תתקיים בבית המדרש גור ברח' ירמיהו בירושלים.

האדמו"ר שב למעונו בירושלים, לאחר ששהה למנוחה בעיר צפת.

באיאן:

האדמו"ר מבאיאן ישהה השבת בעיר צפת לרגל ההילולא של האדמו"ר מבאיאן לייפציג זיע"א החל בשבת.

התפילות והטישים יתקיימו בבית רב חסד ברח' ירושלים בעיר.

דאראג:

שמחת הקידושא רבא לרגל הולדת הנכדה לאדמו"ר מדאראג, בת לחתנו הרב ירמיה'ו בלוי, בנו של הרב ישכר בלוי, ראש ישיבת דאראג, תתקיים בבית המדרש דאראג בבני ברק.

זוטשקא אמתנא:

העלייה לתורה לבנו של האדמו"ר מזוטשקא אמתנא תתקיים בהיכל ישיבת בעלזא מכנובקא בבני ברק.

הכלה היא נכדת האדמו"ר מקאמרנא-בית שמש, בת לבנו הרב שמעון נטע סאפרין, חתנו של האדמו"ר מבוטושאן.

לעלוב:

בריכוזי חסידות לעלוב יציינו את שבת שקודם ה'יארצייט' לאדמו"ר רבי דוד צבי שלמה מלעלוב זיע"א, שיחול ביום חמישי הקרוב.

לרגל השבת, ייערכו נכדיו האדמו"רים את שולחנם בליל שבת.

שומרי אמונים:

בריכוזי חסידות שומרי אמונים יציינו את שבת שקודם ה'יארצייט' לאדמו"ר בעל ה'חוקי חיים' זיע"א שיחול ביום חמישי הקרוב.

בניו האדמו"רים ייערכו טישים מיוחדים לזכרו.

נדבורנא:

בריכוזי חסידות נדבורנא יציינו את שבת שקודם ההילולא של האדמו"ר הרב ישכר מנדבורנא זיע"א, שיחול ביום שלישי הקרוב.

נכדו האדמו"ר מנדבורנא יערוך את שולחנו בבית המדרש נדבורנא בבני ברק, וכן יעבור לפני התיבה לתפילת מוסף.

הגרש"א שטרן:

העלייה לתורה לנכדו של הגאב"ד הרב שמואל אליעזר שטרן, חתן הרב ירמיהו ניישלאס, אב"ד סערדלי, תתקיים בבית המדרש מתיבתא בבני ברק.

הכלה היא נכדת האדמו"ר מספינקא-י"ם זצ"ל, בת לבנו הרב אפרים כהנא, חתנו של האדמו"ר מהאלמין.

גאב"ד קארסלבורג:

הרב יחזקאל ראטה, גאב"ד קארלסבורג, השוהה בביקור בארה"ק, ישבות השבת באתרא קדישא מירון.

העלייה לתורה לנכד האדמו"ר מטשחויב, בן לבנו הרב ישכר יואל קנר, חתן הרב דוד צבי זוננבך, רב דחסידי אלכסנדר, תתקיים בבית המדרש טשחויב ברח' אלנקווה בשכונת רמת שלמה.

הכלה היא נכדת ראש ישיבת ערלוי הרב שמואל בנימין סופר, בת לחתנו הרב שרגא טאגער.

רחמסטריווקא-ארה"ב:

העלייה לתורה לנכדו של האדמו"ר מרחמסטריווקא ארה"ב, בן לבנו הרב יעקב יוסף טווערסקי, חתנו של האדמו"ר מטשרנוביל, תיערך בבית המדרש רחמסטריווקא בבורו פארק.