אאא

הקהילה החרדית ביישוב הדרומי, סוערת בשל פיטורי רב הקהילה הספרדית בעיר, והשארתו ללא מקור פרנסה בימים של חודש אלול. הקהילה, השקטה בדרך כלל, מונה כמאתיים אברכים, ליטאים וספרדים, המתגוררים בקהילה הנחשבת לשמורה מאוד ומתנהלת בצניעות אופיינית. 

עד לפני כעשרים שנה, היו לקהילה שתי בתי כנסיות: בית הכנסת האשכנזי בראשות הגרי"מ קראוס ובית הכנסת הספרדי 'דרכי ישרים' בראשות ובהנהלת הרב איתן אלמקייס.

בשל הפיצול מש"ס שהתרחש באותם שנים, הקים הגרי"מ קראוס בית כנסת ספרדי בראשותו, ובו מינה רב ספרדי, תלמיד חכם ומחבר ספרים - הגאון רבי ציון כריסי שהגיע מירושלים להתגורר בישוב ירוחם.

הקהילה החרדית מינתה את הגר"צ כריסי לראש כולל והעניקה לו משכורת מכובדת. הסדר זה התנהל כמתוכנן ועל מי מנוחות, עד להודעה שקיבל הרב כריסי במהלך ימי בין הזמנים שהסתיים זה עתה, לפיה הוא מפוטר ממשרתו באופן מיידי. 

מדוע? הדעות חלוקות. לטענת גורמים בקהילה היה ברקע חשש של הקהילה האשכנזית מהרב הספרדי הפופולרי. ומציינים כי הרב נותר ללא מקור פרנסה, ברגע האחרון לפני חודש אלול. 

מנגד, בהנהלת הקהילה אומרים כי הכולל בראשותו הצטמצם מאוד ונותרו בו רק ארבעה תלמידים - כך שלא היה שווה להחזיקו. 

במהלך הכנת הידיעה מסרו לכיכר השבת מקורבי הגאון הרב ציון כריסי כי יש לו הכרת הטוב לקהילה על כל השנים והוא מאמין שהנושא יסודר ללא צורך בפרסום הדברים.

אולם לכיכר השבת נודע כי הגר"צ כריסי צפוי לזמן את מנהל הקהילה לדין תורה ולדרוש פיצויים על פיטוריו ללא הודעה מראש כנדרש מבלי לאפשר לו להיערך לפני תחילת שנת הלימודים החדשה.

מנכ"ל הקהילה רפאל לונטל מסר כי אינו מתכוון להגיב.