אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת, יד' אלול תשע"ט, שבת כי תצא

הזמנים לפי שעון קיץ. 

ירושלים - כניסה 18:09, יציאה 19:29

תל אביב - כניסה 18:29, יציאה 19:31

מודיעין עילית - כניסה 18:28 יציאה 19:30

אלעד - כניסה 18:29 יציאה 19:31

בית שמש: כניסה 18:20, יציאה 19:38

חיפה - כניסה 18:21, יציאה 19:31

צפת - כניסה 18:27, יציאה 19:29

באר שבע - כניסה 18:29 יציאה 19:31

בעולם:

פריז - כניסה 19:50, יציאה 20:54

לונדון - כניסה 19:05, יציאה 20:09

ניו יורק - כניסה 18:50, יציאה 19:48

אומן - כניסה 18:59, יציאה 20:03