אאא

מסכת כריתות, דף כ"ה - בעברית:      

 

מסכת כריתות, דף כ"ה - באידיש:       

 

מסכת כריתות, דף כ"ה - באנגלית:       

 

מסכת כריתות, דף כ"ה - בצרפתית:     

 

מסכת כריתות, דף כ"ה - בספרדית: