אאא

היום מציינים את תאריך י"ז באלול, היום בו החלה מלחמת העולם השניה. באותו תאריך, ארבע שנים קודם לכן העבירו הגרמנים את חוקי נירנברג הידועים לשמצה.

בשנת תרצ"ה החלו בגרמניה לאכוף את חוקי נירנברג במסגרתם הופלו לרעה יהודי גרמניה, ואף נשללה אזרחותם.

חוקי נירנברג איפשרו לגרמנים להתעלל ביהודים, מבלי לאפשר להם להתגונן משפטית מכיוון שע"פ חוקי נירנברג היהודים לא נחשבו לאזרחים מן השורה.

במסגרת החוק הגרמני, החל משנת תרצ"ח סומנו היהודים בבגדיהם ובתעודותיהם, וכמה חודשים לאחר מכן החלו הנאצים לרכז את היהודים בגטאות ולבודדם משאר אזרחי גרמניה.

בי"ז אלול בשנת תרצ"ט פרצה מלחמת העולם השניה, כאשר גרמניה הנאצית פולשת לפולין, אז החלה גם שואת יהודי אירופה במהלכה נרצחו בדם קר שישה מיליון יהודים הי"ד על ידי הנאצים ועוזריהם.

המלחמה העולמית איפשרה לנאצים להחריף את פעולותיהם נגד היהודים, מה שגרם לכך שהיהודים שסבלו עד אז מאפליה ומקריאות להגירה, החלו לסבול ממעשי רצח המוניים וריכוזם בגטאות ובמחנות, ושילוחם למחנות השמדה לצורך רצח והשמדה המונית, עד לשנת תש"ה אז הגיעה המלחמה לסיומה.