אאא

בישיבת 'אור ישראל' בפתח תקוה ההקפדה על סדרי הישיבה היא לא רשות, אלא חובה שאינה משתמעת לשתי פנים. ברוב הישיבות בארץ, ליל תוצאות הבחירות הוא לילה של חופשה לא רשמית מסדרי הישיבה. אלו שכן נמצאים בהיכלי הישיבות הם המתמידים ביותר, שמנותקים מהנעשה בפוליטיקה, וזוכים לשקוד על התורה.

גם בישיבת 'אור ישראל', בכל מערכות הבחירות, רגע פרסום המדגמים היה רגע של רפיון, הבחורים הרשו לעצמם להסתובב בקלפיות ולאסוף נתונים ומידע על התוצאות.

אולם אמש (שלישי), שינה ראש ישיבת אור ישראל הגר"י רוזן את הנוהל שנוצר, וקבע שיעור כללי לשעה 22:00 בדיוק. הבחורים נאלצו לבחור תוצאות המדגמים, או - שיעור כללי... כאשר ב"אור ישראל" היעדרות מהשיעור כללי פירושה וויתור על המקום בישיבה.

הבחורים מספרים, כי יום הבחירות החל עם שיחה מיוחדת מפי הגאון ר' יגאל רוזן בדבר חשיבות המערכה, ובד בבד במעלת ההתחזקות הלימוד התורה בזמן הרפיון. מיד לאחר מכן ישבו בני הישיבה לשקוד על תלמודם במשך הבוקר, ורק בשעות אחה"צ יצאו לכל רחבי הארץ לקיים את ציווי מרנן ורבנן בהצבעה. ראש הישיבה הזהיר בשיחתו את חובת ההשתתפות בתפילת מעריב בישיבה.

ואכן מיד לאחר קיום ההצבעה חזרו בני הישיבה לתפילת ערבית בישיבה, כאשר כמובן איש לא נעדר מהתפילה. לאחר מכן בשעה 10:00, בעוד ברחבי העולם עסוקים הכל בהאזנה לתוצאות המדגמים ובניתוח האפשרויות להקמת הממשלה, מסר ראש הישיבה הגר"י רוזן שיעור כללי בהיכל הישיבה על הסוגיא הנלמדת. אחד הבחורים מתאר כי "גם לאחר סיום השיעור ניתן היה לראות את הבחורים נשארים בית המדרש ודנים בלהט - לא בתוצאות המדגמים - אלא ביסודו המחודש של ראש הישיבה בדין היתר שפחה כנענית לעבד עברי..". 

"תוצאות הבחירות המתינו לשעה 23:00 רק אז נודע לבחורים תוצאות המדגמים", אומר תלמיד הישיבה.