אאא

לאחר פרסום התוצאות, פנה הבוקר (שישי) היועץ המשפטי של 'דגל התורה' עורך הדין מנחם מושקוביץ ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית השופט חנן מלצר וביקש לבדוק מחדש את כשירותן כמה קלפיות שחלק מין התוצאות בהן נפסלו בספירת הקולות. על פי דגל התורה מדובר דווקא בקלפיות בהן יש למפלגה אחוזי הצבעה גבוהים. 

לדברי עוה"ד מושקוביץ במכתב שנשלח למלצר: "לאחר בדיקה עולה כי בקלפיות שבהם יש מספר גבוה של קולות כשרים למרשתי, מספר הקולות הפסולים הממוצע בו גבוה בהרבה מהממוצע הארצי, על פי הפניה מספר גדול של פתקי הצבעה נפסלו למרות ההנחיה המקדימה של השופט מלצר שלא לפסול פתקי הצבעה אם היו בהם ליקוים כדוגמה".

"הפתקים שיש בהם את הליקויים שיפורטו בפיסקאות כשרים ואין לפסול אותם, והכל בכפוף לתנאים המפורטים : פתק הצבעה שיש בו חור מזערי או שמאן דהוא צייר בעט או קשקש על גבו ואף על צדו הקדמי כך שניכר שבפתק הושם פגם לצורך פסילתו. פתק הצבעה שדוגמתו אינו זהה לדוגמה שאישרה הוועדה המרכזית, למשל: סדר המילים בכינוי הרשימה שונה, הושמטו מילים או אותיות מהכינוי, ההדפסה אינה במרכז הדף או שכינוי הרשימה הודפס מעל האותיות".

עוד הוסיף מוסקוביץ במכתבו: "יחד עם זאת, מובן שאין בכך להכשיר פתקי הצבעה שיש בהם כדי לזהות את הבוחר, הכלל הוא לאפשר לקולו של הבוחר להכלל בתוצאות, ורק אם לא ניתן להכשירו יש לפסול אותו. מבוקש בזאת לקבל לידנו את כל גליונות ספירת הקולות הפסולים שבהם יש את האות ג' וכן לעיין בפתקים הפסולים לבדיקה חוזרת. לחילופין כבוד השופט מתבקש להורות שועדת הבחירות תבצע בעצמה בדיקה של כל הקולות הפסולים של כל המפלגות".

יודגש, כי יהדות התורה קיבלה במערכת הבחירות הנוכחית 268,688 קולות, עליה של כ-20,000 קול ממערכת הבחירות הקודמת. אך עדיין לטענתם חסרים להם עוד מאות קולות מקלפיות מרכזיות.

 

המכתב של עורך הדין
המכתב של עורך הדין
המשך המכתב של עורך הדין
המשך המכתב של עורך הדין