אאא

לקראת יום הדין בימים בהם מחפש כל יהודי דרך להרבות זכויות ולמצוא סגולות מועילות לימים הנוראים, מעניקה רשת הכוללים 'רינה של תורה' סגולה גדולה ובדוקה לפתוח שערי פרנסה ולזכות לישועות רבות בזכות תמיכה בלומדי התורה.

כידוע, על פי המובא בספרים הקדושים, מ"ח השעות של שני ימי ראש השנה, מסוגלים להשפיע על כל השנה כולה. מה שהאדם עושה בימים הללו, כך יהיו מעשיו ופעולותיו במשך כל ימות השנה. משום כך, נהגו ישראל להקדיש את הימים הקדושים הללו לתפילה, ללימוד תורה, למעשים טובים ולסגולת נשגבות ועצומות, אשר ישפיעו טובה וברכה, יפתחו לכולנו את המזל בעזרת השם, לשפע ברכה והצלחה לכל ימות השנה.

בין הסגולות המקובלות, כבר נודעה סגולת הסכין לפרנסה טובה. ביום הדין, יום בו חותך הקב"ה חיים לכל חי, נהגו ישראל לחדש להם סכין חדשה ומושחזת, איתה בוצעים את הפת בראש השנה. סגולה זו יסודה בהררי קודש. בספר סגולת ישראל, מובאים דבריו של הצדיק הגה"ק מהרי"א מזידיטשוב זכותו תגן עלינו, שכתב כך: "שיקנה לו כל אחד בערב ראש השנה, סכין חדשה וישחיזנה, והוא מסוגל לפרנסה כל השנה".

רשת הכוללים 'רינה של תורה' מעניקה לכל אחד התורם לכוללים ומזכה אותו בהחזקת אברך שלומד בתענית דיבור למשך כל הסדר, את סגולת הקודש הפלאית, סכין כסף חלק ללא פגימות לשימוש בליל ראש השנה כמובא בקדמונים, מבורכת באופן נדיר מידיו של רשכבה"ג מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט"א.

התורמים והידידים של רשת הכוללים 'רינה של תורה', זוכים לסגולה זו רק בהשקעה קטנה אשר כל כולה מצוות צדקה. באמצעות הצדקה מראים לקדוש ברוך הוא כי יודעים אנו לנצל נכון את השפע והממון, ובכך מעוררים עלינו רחמי שמים, שהקב"ה יחתוך את דיננו לחיים ארוכים, מלאי שפע ברכה והצלחה ופרנסה בשפע רב בבחינת "לחתוך את המקטרגים".

רשת הכוללים 'רינה של תורה' בה שוקדים על תלמודם כשלוש מאות אברכים תלמידי חכמים מונה כיום 7 סניפים ברחבי הארץ באופקים, בני ברק, חיפה, מודיעין עילית, ירוחם, ירושלים ופתח תקווה. רשת הכוללים הוקמה בברכת הצדיק מחיפה רבי אברהם עמרם קוך זצ"ל לפני כשמונה שנים ולאחר פטירתו נתמנה חתנו הגאון הצדיק רבי מרדכי ליבר כהן שליט"א לכהן בראשות הכוללים כאשר בנשיאות הכוללים עומד רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א, אשר מדריך ומכוון על כל צעד ושעל.

אז אל תתמהמהו! לחצו כאן עכשיו והבטיחו לעצמכם סנגור ליום הדין!>>