אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת, ו' תשרי תש"פ, שבת וילך

הזמנים לפי שעון קיץ. 

ירושלים - כניסה 17:42, יציאה 19:02

תל אביב - כניסה 18:02, יציאה 19:04

מודיעין עילית - כניסה 18:01 יציאה 19:03

אלעד - כניסה 18:01 יציאה 19:03

בית שמש: כניסה 17:44, יציאה 19:02

חיפה - כניסה 17:53, יציאה 19:03

צפת - כניסה 17:58, יציאה 19:00

באר שבע - כניסה 18:02 יציאה 19:04

בעולם:

פריז - כניסה 19:06, יציאה 20:09

לונדון - כניסה 18:17, יציאה 19:20

ניו יורק - כניסה 18:15, יציאה 19:13

אומן - כניסה 18:14, יציאה 19:18