אאא

ביום שישי האחרון, נערך בבית מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי מעמד ההכתרה של הגאון רבי מרדכי סילמן, שמונה לרב קהילת האברכים ברחוב מוהליבר בשכונת שיכון ג' בבני ברק.

מעמד ההכתרה נערך בהשתתפות הגרמ"ה הירש, הגר"י זילברשטיין, הגר"י סילמן, הגר"ש רוזנברג, הגרש"צ רוזנבלט, הגר"ש גלאי וראש עירית ב"ב אברהם רובינשטיין. 

מרן שר התורה התבטא ואמר כי מדובר ברב שמגיע מבית של דיינות וגדל מקטנות בבית של רב גדול. 

בסיום המעמד, הובא בפני הגיסים הגר"ח קניבסקי והגר"י זילברשטיין אתרוג תימני גדול והם התפעלו מיופיו.

לאחר ההכתרה, הגיעו הגר"י סילמן, הגרש"צ רוזנבלט יחד עם ראש העיר אברהם רובינשטיין והרב החדש הגר"מ סילמן לקבל את ברכתו של הגרי"ג אדלשטיין, שדיבר בהרחבה על מעלתו של הרב וחתם אף הוא על כתב ההכתרה.