אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת חג הסוכות טו' תשרי תש"פ

הזמנים לפי שעון קיץ. 

ירושלים - כניסה 17:34, יציאה 18:45

תל אביב - כניסה 17:49, יציאה 18:46

מודיעין עילית - כניסה 17:43 יציאה 18:45

אלעד - כניסה 17:42 יציאה 18:45

בית שמש: כניסה 17:33, יציאה 18:45

חיפה - כניסה 17:40, יציאה 18:45

צפת - כניסה 17:42, יציאה 18:43

באר שבע - כניסה 17:41 יציאה 18:46

בעולם:

פריז - כניסה 18:47, הדלקת נרות יו"ט שני: 19:50 יציאה 19:48

לונדון - כניסה 17:57, הדלקת נרות יו"ט שני: 18:59 יציאה 18:57

ניו יורק - כניסה 18:01, הדלקת נרות יו"ט שני: 18:58 יציאה 18:56

אומן - כניסה 17:56, הדלקת נרות יו"ט שני: 18:59 יציאה 18:57