אאא

הנהגה מיוחדת וחריגה תתקיים על פי רצונו של מרן שר התורה שליט"א לנוכח מרת נפשם של המצפים לישועה, שיוושעו בזאת השנה, המוני לומדי תורה יעתירו בתחינה אחר לימוד לילה שלם ברציפות בבית מדרשו של שר התורה בית הכנסת לדרמן כשר התורה שליט"א עטרה לראשם ומחלה פני מלך בעת רצון באשמורת יום חיתום הדין – הושענא רבה


ישועה וזעקה בעת חיתום הדין להיוושע בזיווג הגון בנקל, בזאת השנה! בעת רצון נורא ומסוגל של אשמורת הבוקר ליל הושענא רבה, יתקיים מעמד ישועות בראשות מרן שר התורה שליט"א בחדר הפרטי, עם מניין ת"ח מופלגים מלומדי רשת הכוללים 'רינה של תורה' ששר התורה שליט"א עטרה לראשם, סדר תפילה וזעקה לישועתן של ישראל, למען מצפי ישועה, לזיווגים הגונים וזש"ק, שיוושעו ב'תפקא טבא' הכוללת ברכה וישועה לעמוד תחת החופה ולהתבשר במזלא טבא בזאת השנה.

המעמד המסוגל והמיוחד שהפך לאות ומופת לאלפי ישראל יתקיים לאחר שעות לימוד ברציפות בתענית דיבור כסדר סגולת רינה של תורה , בבית המדרש 'חזון איש-לדרמן' בית מדרשו של שר התורה, כשלאחריה יעמוד מרן שליט"א ועימו מניין עמלי תורה לתפילה ובקשה בוקעת רקיעים בתחינת 'הושענא' שלא תשוב ריקם בס"ד, כאשר לפני התיבה יעתיר בתחנונים בנו חביבו של מרן שליט"א, הגאון רבי יצחק שאול קנייבסקי שליט"א כשליח הניגש מול ארון הקודש באימה, בתחינה ובקשה עבור כל יחיד ויחיד וכל שם ושם ובקשתו בסדר התפילה המסוגל של 'רינה של תורה', לחלות פני מלך ולהחיש ישועתו, מה שהפך לאות ומופת וסגולה נוראה לרבבות ישראל.
מעמד התפילה המיוחד יתקיים לאחר עמל תורה של שעות רצופות על ידי לומדי רינה של תורה היושבים יחד כאיש אחד בריבוי תורה נדיר ומיוחד הנשמע למרחקים, כח תורה ועמליה שזכו אלפים אלפים לראות בו ישועה באופן פלאי ומיוחד.

"וכבר ידוע ומפורסם הדבר שרבים נושעו בסגולה נפלאה זו בכח התורה וכח התפילה" כך כתבו הרבנים שליט"א באופן נדיר ושר התורה שליט"א ועמו גיסו הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטין שליט"א. ואכן, מופתים רבים נודעו בקרב השמות שהוזכרו במעמדות הישועות המיוחדת לעתות רצון לאחר סדר לימוד רצוף של לומדי התורה המוני עמלי התורה מרשת הכוללים "רינה של תורה", אשר הפכה לסוד הגלוי לרבים כסגולה בדוקה ומנוסה להקמת בית נאמן בישראל לאחר אינספור מקרים של ישועות גלויות לאחר התפילה. הפניות הינן בהתאם.

רבים מתקשרים ומבקשים להזכיר את שמם במעמד התפיל הנורא וכן למסור את שמם לתפילה ע"י ציבור הלומדים. שמות להזכרה במעמד הקדוש שכבר הושיע רבים בס"ד ניתן למסור לחץ כאן קול פנו אלי והוושעו, פתקא טבא בס"ד – בזאת השנה!