אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת חג שמחת תורה כב' תשרי תש"פ

הזמנים לפי שעון קיץ. 

ירושלים - כניסה 17:26, יציאה 18:37

תל אביב - כניסה 17:41, יציאה 18:38

מודיעין עילית - כניסה 17:35, יציאה 18:38

אלעד - כניסה 17:34, יציאה 18:38

בית שמש: כניסה 17:25, יציאה 18:38

חיפה - כניסה 17:31, יציאה 18:37

צפת - כניסה 17:34, יציאה 18:35

באר שבע - כניסה 17:34, יציאה 18:39

בעולם:

פריז - כניסה 18:34, יציאת יו"ט שני 19:36

לונדון - כניסה 17:42, יציאת יו"ט שני 18:43

ניו יורק - כניסה 17:50, יציאת יו"ט שני 18:46

אומן - כניסה 17:42, יציאת יו"ט שני 18:44