אאא

גורמים המזוהים עם 'הפלג הירושלמי' הנפיקו לוח שנה לשנת תש"פ, תחת השם "לוח בני תורה", ובו מצויינים בהרחבה ימי היארצייט שונים של גדולי ישראל.

אלא שבעוד כצפוי הם מתעלמים מציון יום העצמאות ויום הזיכרון, באורח פלא נרשמה התעלמות גם מימי הפטירה של גדולי הדור של הדור האחרון, מרן נשיא המועצת הגר"ע יוסף זצוק"ל ומרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל, כך שימי פטירתם לא מוזכרים בלוח.

החודש בו נפטר מרן הגר''ע יוסף זצ''ל
החודש בו נפטר מרן הגר"ע יוסף זצ"ל
הגדלה
החודש בו נפטר מרן הגראי''ל שטיינמן זצ''ל
החודש בו נפטר מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל

יצוין כי הלוח הופק על ידי קופת הצדקה של 'הפלג הירושלמי' - 'חסדי שלום' והוא חולק למנויי עיתון 'הפלס'.

החודש בו נפטר הגר''ש אוירבך זצ''ל
החודש בו נפטר הגר"ש אוירבך זצ"ל
הגדלה

בשיחה עם מנהלי קופת הצדקה 'חסדי שלום' הם מאשרים כי הוחלט להשמיט את יום הפטירה של מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל משום שלטענתם אין למשתמשי הלוח משמעות בתאריך זה.

בקשר להשמטת יום הפטירה של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, אומרים בקופה כי "מדובר בתקלה" וכי בלוח לשנת תשפ"א הדבר יתוקן והם יציינו את יום הפטירה.