אאא

חבר מועצת העיר רמת גן, זהר ישרים, פנה בימים האחרונים למרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי בשאלה מה עליו לעשות לנוכח החלטתו של ראש העיר לקיים תחבורה ציבורית בשבת בעיר, זאת לאחר שרבני העיר ובראשם הרב יעקב אריאל קבעו כי המשך ישיבה בקואליציה במצב זה מהווה חילול ה'.

במכתב מפורט ששיגר לגר"ח קנייבסקי, תיאר חבר המועצה את השתלשלות העניינים, תוך שהוא מציין את העובדה שחשב שהישארותו בקואליציה תסייע לצמצום חילול השבת בעיר, אך מה שקרה בפועל הוא שראש העיר מרחיב את חילול השבת ומתגאה, כי הוכיח כי ניתן לקיים תחבורה ציבורית בשבת תוך שהדתיים ממשיכים לשבת בקואליציה.

ישרים הוסיף וציין את דברי ראש העיר, לפיהם ה"הצלחה" של עיריית רמת גן גרמה לכך שגם ראשי ערים שחששו בעבר להפעיל תחבורה ציבורית בשבת בעריהם שוכנעו לעשות זאת לאחר שנוכחו שהדבר איננו מביא לפרישת חברי המועצה הדתיים.

הגר"ח קנייבסקי השיב למכתבו של חבר המועצה בתשובה קצרה ונחרצת: "תפרוש ותקדש שם שמיים!"

תשובתו של הגר"ח צפויה לחולל סערה שכן לחברי מועצת העיר הדתיים האחרים ברמת גן ובערים נוספות יהיה קשה מאוד להתעלם מפסיקה כה חד משמעית בסוגיה.

יצוין, כי סגן ראש העיר, עו"ד דוד מנחם מש"ס, לא הודיע בשלב זה על כוונתו לפרוש מהקואליציה.