אאא

אדמו"רים, רבנים וקהל רב השתתפו אמש (שלישי), בשמחת החתונה לנכד הגאון הרב חיים מאיר וואזנר, גאב"ד 'זכרון מאיר', בן לבנו הרב ישראל וואזנר, אבדק"ק מינסק, וחתן האדמו"ר מגארליץ.

הכלה היא נכדת האדמו"ר מטעמעשוואר, בת לחתנו הרב יעקב יצחק לאבין, בנו של האדמו"ר מזידיטשוב.

השמחה התקיימה באולמי היכלי הפאר בבני ברק, ולאחר ברכת המזון נערך מעמד ה'מצווה טאנץ'.