אאא

אחיה אשר כהן אלורו: "אחרי יותר מארבעה חודשים של עבודה על 'ניגון החתונה/שירת דבורה' סוף סוף אני משחרר אותו אליכם, בעיקר כאות תודה!

הניגון הזה מסמל בעיני הודי'ה ושמחה לה' על כל הטוב שנתן לנו ובמיוחד על הזיווגים שה' עושה.  על ההשגחה הפרטית המופלאה שיש בעניין החתונה!

בפרשתנו שהייתה השבת מובא השדכן הראשון - אליעזר ששידך בין רבקה ליצחק.  ובהקשר לכינוס השלוחים העולמי שיחול השבוע יש את השיחה של הרבי על אליעזר שנקרא גם שליח ו"שלוחו של אדם כמותו". וכן השבוע זה יום הח"ן מראש השנה - כח' בחשוון (שהוא גם יום ההולדת של רבי מורי הרב יצחק גינזבורג).

אני מאחל לכל אחד שיהיה שליח ושדכן טוב, שנהיה שותפים לה' בבניית בתים בישראל ומציאת חן בעם ישראל!".