אאא

מסכת נדה, דף ל"ט - בעברית:    

 

מסכת נדה, דף ל"ט - באידיש:    

 

מסכת נדה, דף ל"ט - באנגלית:    

 

מסכת נדה, דף ל"ט - בצרפתית:   

 

מסכת נדה, דף ל"ט - בספרדית: