אאא

במעמד מיוחד באולמי 'כתר הרימון', בבני ברק נערך מבחן מיוחד לאברכים מכולל 'ש"ס אידן' של הרב אייזן והגאון רבי חיים פיינשטיין, ראש ישיבת עטרת שלמה בחן את התלמידים על כל הש"ס.

"המחזה היה מרהיב", מספר אחד המשתתפים בכנס ל'כיכר השבת': "במשך שעה ארוכה ראש הישיבה ערך מבחן בו הציג בפני הלומדים עשרות שאלות הנוגעות בכל מסכתות הש"ס וכוללות מאות עניינים בהיקף עצום, כשאברכי הכולל משיבים על השאלות, ומגלים ידיעה ובקיאות".

עוד הוא מוסיף ואומר: " היו שאלות שהצריכו תשובות הכוללות מספר רב של פרטים, לפעמים אף למעלה מעשרה פרטים לשאלה אחת, וכך התפתח שיח תורני בין האברכים על מנת להגיע לתשובה המושלמת".