אאא

במעמד רב רושם בהשתתפות רבנים וגדולי ישראל נחנך כולל אברכים חדש שמיועד לאברכים דוברי צרפתית בעיר חיפה.

האברכים משתייכים לקהילת 'נתיב העליה', קהילה של עולי יהדות צרפת, שעלו לארץ הקודש במטרה להמשיך לעלות ולהתעלות בתורה ולגדל צאצאיהם בדרך ה'.

מי שלקחה חסות על הכולל ועל תשלום השכר לאברכים היא ישיבת מיר בראשות ראש הישיבה הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל, שהגיע להשתתף במעמד יחד עם עוד גדולי ישראל נוספים, בהם הגאון רבי יצחק אזרחי, מראשי ישיבת מיר, הגאון רבי יוסף יחיאל במברגר, רב הקהילה החרדית בחיפה, הגרי"מ וייס, ראש ישיבת נחלת הלווים ועוד.

רב הקהילה הגאון רבי יהודה אריה מאייר שדיבר בצרפתית קרא לחברי הקהילה לבוא לבית המדרש ולקבוע עיתים לתורה יחד עם אברכי הכולל, "ובוודאי שדבר זה יביא להם תועלת גדולה וברכה וסייעתא דשמיא מיוחדת", סיים הרב.