אאא

בציונו של הרה"ק רבי צבי הירש מרימינוב  בפולין ציינו בסוף השבוע את יום ה'יארצייט' בהשתתפות נכדו האדמו"ר מרימינוב שהגיע מישראל יחד עם קבוצה מחסידיו.

בשעות הצהריים, לאחר אמירת כל פרקי התהילים, התקיים מעמד 'הדלקה' מיוחד במסגרתו שרף האדמו"ר את ה'קוויטלאך' שקיבל מחסידיו ומאנשים שביקשו להזכיר את שמם בציון.

במקום אף נערכה סעודת הילולא מרכזית, כאשר חלק מהמשתתפים מציינים סיפורי ניסים וישועות שחוו בזכות בעל ההילולא.