אאא

חשיפת 'כיכר': מעמד האחדות הגדול בהאנגר הענק ב'בית רבן' קורם עור וגידים - בניגוד לפרסומים שגויים המופצים נגד האירוע, זאת לצד המעמדים הגדולים של ארגון 'דרשו' שיערכו בהשתתפות אלפים ובמעמד גדולי ישראל, בארץ ובעולם.  

לצד ארגון 'תודעה' של 'דגל התורה' וארגון 'דגל ירושלים' של 'אגודת ישראל' הצטרף בימים האחרונים ארגון 'אל המעיין' של ש"ס לארגון האירוע הגדול, וכך ניתן האות למעמד האחדות שיאחד את מרנן ורבנן גדולי הדור, ובראשם מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, נשיא מועצת חכמי התורה ראש הישיבה הגר"ש כהן וכ"ק האדמו"ר מגור, שישבו יחד על במה אחת, בעוד כחודש, במעמד סיום הש"ס בדף היומי, לצד כל גדולי הדור.

מארגני מעמד האחדות ב'בית רבן' הקימו ועדת תחבורה לצד ועדת ארגון, והחלו בארגון האירוע שכן עד יום ראשון צפויה להתקבל תשובת המשטרה לאירוע והערכה היא שהתשובה תהיה חיובית ויינתן אישור לקיום האירוע.

לקראת המעמד יגיעו משלחת מטעם שלושת הארגונים לבתי גדולי הדור בכדי להזמינם לאירוע. ל'כיכר השבת' נודע כי עוד בטרם החלו בארגון האירוע, אישרו גדולי הדור, מרנן ורבנן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין, כ"ק האדמו"רים, ונשיא מועצת החכמים הגר"ש כהן לקיים את האירוע הגדול ובירכו להצלחתו בסיעתא דשמיא. 

בכוונת מארגני המעמד להקים במה מיוחדת עליה יישבו גדולי הדור חברי מועצות גדולי וחכמי התורה של 'יהדות התורה' וש"ס וכן במה מיוחדת שתכיל מאות מקומות עבור רבנים וראשי ישיבות.

חברי הכנסת ואישי הציבור צפויים לשבת במקומות הראשונים מול הבמה ורבבות לומדי הדף היומי יקבלו מקום של כבוד ושי מיוחד על הכסא. 

כאמור, לראשונה שלושת חברי מועצות גדולי וחכמי התורה צפויים להשתתף על במה אחת בסיום הש"ס בדף היומי שיאחד את הציבור הספרדי, הליטאי והחסידי יחד. 

המעמד הצפוי, בהשתתפות כ-40,000 איש, יתקיים בעוד כחודש במוצאי זאת חנוכה. מארגני המעמד מנסים בימים אלו להגיע לכל אלו שעמלו ביגע רב בשבע השנים האחרונות ומסיימים את הש"ס, בכדי שיוכלו להתארגן בהתאם מבעוד מועד לאירוע האדיר.

כאמור, בימים אלו הוקמה ועדת תחבורה אשר תהיה אמונה על שינוע עשרות אלפי המשתתפים אל האירוע, כמו כן הוקמה ועדת תוכן מיוחדת אשר תביא לידי ביטוי את כל הקהלים בעם ישראל לומדי הדף היומי.