אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת, ט' כסליו תש"פ, שבת פרשת ויצא

הזמנים לפי שעון חורף 

ירושלים - כניסה 15:56, יציאה 17:16

תל אביב - כניסה 16:16, יציאה 17:18

מודיעין עילית - כניסה 16:15 יציאה 17:17

אלעד - כניסה 16:15 יציאה 17:17

בית שמש: כניסה 15:58, יציאה 17:16

חיפה - כניסה 16:05, יציאה 17:15

צפת - כניסה 16:11, יציאה 17:13

באר שבע - כניסה 16:17, יציאה 17:19

בעולם:

פריז - כניסה 16:36, יציאה 17:49

לונדון - כניסה 15:37, יציאה 16:51

ניו יורק - כניסה 16:10, יציאה 17:14

אומן - כניסה 15:45, יציאה 16:57