אאא

רבני בד"צ הקריות באשדוד, הגרש"ד גרוס, הגרח"פ הורוביץ והגרצ"ה ויזניצר, יוצאים במכתב לבעלי העסקים בעירם, שלא לקחת כשרות מגופים אחרים.

בעיר מסבירים כי הרקע למכתב הוא ניסיון של אחד מגופי הכשרות המוכרים בציבור החרדי, לתקוע יתד בעיר ולערער בכך את סמכותם, כמעט הבלעדית, שהייתה עד כה לרבני הקריות.

לטענתם, היו גם מקרים בהם רבני הקריות סרבו לתת כשרות באשדוד במקומות שונים עקב מיקום ואופי המקום כמו גם הגבלות בשעות פתיחה וכו', אך אותם מערכות כשרות העניקו חותמת מהדרין לאותם עסקים.

הרבנים פותחים את מכתבם: "בחסדי השי"ת זכתה עירנו אשדוד, אשר קהילות הקודש חונים לשבטיהם זה לצד זה באחווה ושלום, וב"ה בכח האחדות והציות להנהגת הרבנים זוכים לפעול גדולות ונצורות בכלל ובפרט לתקנת העיר ברוחניות ובגשמיות".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"ובכללם מערכת הכשרות המהודרת דעירנו, אשר משקיעים להעלות מאכלים מהודרים בכשרות על שולחנם של יראי ה', ואף בהקפדה מדוקדקת גם על מקום ואופי בית העסק שיהיה מתאים וראוי ליראי ה'".

ממשיכים הרבנים, "והנה בהעמדת מערכת הכשרות דעירנו על תילה, תלויים גם הרבה גופי תורה בשאר ענינים בהנהגת העיר ברוחניות ובגשמיות בכלל ובפרט ויש בזה טובה ליחיד ולרבים".

ולכן פונים הרבנים גם אל בעלי העסקים בקריאה לקחת רק את הכשרות שלהם, "וחלילה לפרוץ גדר בזה", וגם אל תושבי העיר לקנות בבתי עסק שתחת כשרות רבני בד"ץ הקריות.