(צילום: נתי שוחט - פלאש 90)
אאא

תלמוד תורתנו, מוקדש לעילוי נשמת מו"ח רבי צבי חיים בן רבי ברוך ז"ל שנלב"ע בשעת רעווא
דרעווין, ש"ק פר' 'וישב' כ"ד כסלו תשע"ו.
אוהב תורה ומוקיר רבנן ותלמידהון, עמוד התווך של מפעל הדף היומי בחמד.
אב אוהב תומך ומסייע שזכה יחד עם מנבת"ו מרת שרה ע"ה, לדור ישרים מבורך.
חבל על דאבדין ולא משתכחין.
ת.נ.צ.ב.ה ותמליץ טוב בעד משפחתו, בעדנו ובעד משפחת מפעל הדף היומי. ובמהרה בימינו! יקיצו וירננו שוכני
עפר ותהיה תחית המתים ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה