אאא

ירושלים: 

שקיעה: 16:39 צאת הכוכבים: 17:19

תל אביב:

שקיעה: 16:40 צאת הכוכבים: 17:20

חיפה:

שקיעה: 16:38 צאת הכוכבים: 17:18

באר שבע:

שקיעה: 16:42 צאת הכוכבים: 17:22

אלעד:

שקיעה: 16:40 צאת הכוכבים: 17:20

צפת:

שקיעה: 16:41 צאת הכוכבים: 17:16

בית שמש:

שקיעה: 16:40 צאת הכוכבים: 17:20

מודיעין עילית:

שקיעה: 16:39 צאת הכוכבים: 17:19

בעולם

פריס:

שקיעה: 16:56 צאת הכוכבים: 17:50

לונדון:

שקיעה: 15:53 צאת הכוכבים: 16:52

ניו יורק:

שקיעה: 16:32 צאת הכוכבים: 17:17

אומן:

שקיעה: 16:05 צאת הכוכבים: 16:59