אאא

המנורה הגדולה בעולם, הממוקמת מידי שנה בלב מנהטן על ידי חב"ד, הוקמה באמצעות עשרה פועלים, משאית ומנוף ענק. המנורה הוותיקה והגדולה, זוכה מידי שנה להביא את פרסום הנס להמוני אמריקנים.

"הרבי אישר את תבנית המנורה", סיפר הרב שמואל בוטמאן מנהל צעירי חב"ד המרכזית בניו יורק, שמידי שנה מציב את המנורה במנהטן. "זכתה מנורה זו שהדגם שלה יעמוד על שולחנו הקדוש של הרבי".

מידי ערב, בשעה 17:30 בדיוק, שעון ארה"ב, המנורה הזו נדלקת על ידי אישים ונכבדים שונים, בשם ומלכות. למרגלותיה, עומדים אלפי תיירים, וצופים במחזה.

הרב בוטמאן סיפר ש"שבלילה הראשון שהמנורה הגדולה בעולם הוצבה בשדרה החמישית במנהטן, לפני עשרות שנים, נסעה רעייתו של הרבי, הרבנית חיה מושקא נ"ע, במיוחד מביתה בקראון הייטס לשדרה החמישית בכדי לחזות בהדלקה. בני הבית סיפרו לי שהרבנית אמרה עם שובה: 'כשראיתי את המנורה הזו, ראיתי שהפעולות של בעלי הגיעו לעולם".