אאא

הרבי מקאפיטשניץ, זקן אדמו"רי רוז'ין ביטל הבוקר (רביעי) את המנוי לעיתון 'המודיע' עליו היה מנוי במשך 56 שנים ברציפות כשהוא מורה גם לחסידיו לעשות.

במודעה זועמת שיצאה בחסידות נכתב. "הננו למחות בכל תוקף על הפגיעה החמורה שנעשתה על ידי עיתון המודיע, אשר שמו ללעג ולקלס ולביזיון את כבודו של האדמו"ר בעל ה'אביר יעקב' מסאדיגורא זיע"א, שהיה ממקימי החינוך העצמאי, ומראשי אגודת ישראל, ומסר נפשו לקיומם, וכן הפגיעה בכבודם של בני הקהילה החשובה".

אשר על כן הננו להודיע כי האדמו"ר ביטל את מינוי, ועל כל אנ"ש להצטרף ולהביע את המחאה על מעשה הנבלה שנעשתה", נכתב במודעה.

גבאי האדמו"ר מסביר בשיחה עם 'כיכר השבת' כי הרקע לצעד הדרמטי היא פגיעה בכבוד האדמו"ר בעל ה'אביר יעקב' זיע"א, דודו של האדמו"ר הנוכחי, שיום ההילולא שלו חל מחר, הפגיעה התבטאה לדברי הגבאי בכך, שאנשי המערכת של העיתון סירבו בתוקף להזכיר את פועלו לאורך השנים לקראת מעמד סיום הש"ס של אגודת ישראל שיתקיים מחר.

לדבריו, בשנים האחרונות מתעלמים ב'המודיע' מעצם קיומו של האדמו"ר זיע"א, והשנה לאחר שהובטח שהיחס ישתנה, הדבר לא קרה כפי שציפו בחסידות והעיתון הכניס כתבה קטנה יחסית לציפיות על סיום הש"ס של החסידות בעמוד פנימי בעיתון.

המודעה
המודעה
הגדלה