אאא

לאחר שהיועץ המשפטי של הכנסת, אייל ינון, הואשם ב'ניגוד עניינים' בשל תפקידה של בת זוגו בחקירות נתניהו, שיגר היועץ מכתב בו הוא הביע את עמדתו ותקף את חברי 'הליכוד'; שר המשפטים אמיר אוחנה ויו"ר ועדת הכנסת, חבר הכנסת מיקי זוהר.

בתחילת המכתב היועץ מצדיק את התערבותו ואומר: "מדובר בעניינים פרוצדורליים של הכנסת ולא בענייני החסינות: "סוגיות אלה אינן נוגעות לבקשות החסינות עצמן או לשיקול הדעת של היועץ המשפטי לממשלה בהגשת כתב אישום, על כן לא מתעורר לגביהן כל ניגוד עניינים עם תפקידה או עיסוקה של בת זוגי"

בחלק הזה של המכתב הוא בוחר לתקוף את בכירי הליכוד ובראשם מיקי זוהר: "לא אוכל שלא להתייחס לעיתוי שבו בחרת לטעון את טענת "ניגוד העניינים".ימים ספורים לפני פרסום חוות הדעת, אתה בעצמך פנית אליי בכתב וביקשת להעלות בפניי את טענותיך הענייניות והראויות בקשר לסוגיות העומדות על הפרק".

"העלאת הטענה של "ניגוד עניינים" רק לאחר פרסום מסקנת חוות הדעת, על אף שהעובדות הרלוונטיות לטענת "ניגוד העניינים" ידועות לך זה מכבר, מעלה תהייה באשר לכנותה של טענה זו ואכמ"ל". 

לגבי החסינות כתב היועץ כי "אופן הדיון בה וכן בטענות המופנות כנגד שיקול הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, איני מתכוון לעסוק כלל, וזו היתה כוונתי מלכתחילה, כך גם בבקשת החסינות של חה"כ חיים כץ".

‏הוא התייחס גם לדבריו של השר אמיר אוחנה וכתב בסוף המכתב: "איני עוסק בענייניו הפליליים של נתניהו ולכן לא הייתה סיבה לדווח".