אאא

במעמד סיום הש"ס שנערך בבית הכנסת 'היכל צבי לוקווע וולברוז' בבני ברק, השתתפו המונים בראשות חבר 'המועצת' הגרב"מ אזרחי, אך מי שריגש את הנוכחים היה המשגיח הגה"צ רבי בנימין פינקל כשדיבר על הבחור החשוב בני בריף ז"ל שנפטר השנה.

כאשר הוזמן רבי בנימין פינקל המכונה בפי כל 'רבי בנימין הצדיק', הכריז עליו המנחה כ'ראש ישיבה בישיבת מיר'. רבי בנימין, בטבעיות, אמר: "איזו שמחה יש לי לדבר בפני תלמידי חכמים מופלגים. רק אתקן, אינני ראש ישיבה, אני איש פשוט בישיבת מיר - ותלמיד בישיבה, אבא שלי (הגאון רבי אריה פינקל זצ"ל. ח"ב) הוא היה ראש ישיבה".

וכאן ר' בנימין סיפר על אביו: "לאבא שלי היה תלמיד שהוא אהב אהבת נפש ממש. אהבת נפש של תלמיד לרב. קראו לו בני בריף - 'בנימין בן רבי יהושע שמעון', שיבדלחט"א".

 ההלוויה של בני ז"ל (זק"א ת"א)

רבי בנימין התכוון לבחור בני בריף ז"ל, שהיה תלמיד בישיבת מיר ברכפלד שאביו ר' שוקי שיבדל"א, מתפלל בבית הכנסת, הפצע הטרי של פטירתו של בני עדיין לא הגליד בבית הכנסת שם סיימו את הש"ס. 

וכך המשיך רבי בנימין ואמר: "בני היה בן עלייה אמיתי שהשקיע את כל שנותיו בעמל גדול, והנה כאן, התורה הזו ושמחתה הנחגגת כאן היום היא טהורה וקדושה ושייכת לו! למה? כי כאן בבית המדרש קבלו על עצמם כל באי בית המדרש שלא לדבר כלל בשעת התפילה מתחילתה עד סופה כבקשתו.

"כאן שורה רוחו הגדולה וכאן הזכות האדירה הזו שאביו רבי יהושע שמעון איש החסד, עומד על המשמר ומרבה חיזוק, זה המקום שממנו צומחים ל'תלמידים' של התורה ושל הש"ס כולו".

בהמשך דבריו סיפר על חשיבות קביעות הלימוד, וסיפר כי בימים אלה בארה"ב, היה אברך חרדי שעבר עבירת תנועה בדרכו למעמד סיום הש"ס, אך השוטר הניח לו רק כי ראה את מהירותו ללמוד 'דף היומי' יחד עם מסיימי הש"ס. בעוד שלנהגים אחריו הוא מעיר בקפידה: "אתה לא ממהר לדף היומי? אז אין לך תירוץ".

במעמד הסיום הגדול שהתקיים בבית המדרש 'היכל צבי לוקווע וולברוז' שבנשיאות הגאון רבי שמואל הכהן טורנהיים, השתתפו הגרב"מ אזרחי, הגר"ב פינקל, הגר"נ זוכובסקי והגרי"י וייס רבה של נווה אחיעזר.