אאא

ראב"ד 'העדה החרדית' הגאון רבי משה שטרנבוך, היושב בימים אלו 'שבעה' על פטירת אחיו, הגאון רבי דב קיבל בערב שבת מכתב ניחום מיוחד בכתב ידו של מרן הגר"ח.

עשרות רבנים, ראשי ישיבות, מורי הוראה ועמך בית ישראל עולים בימים האחרונים לנחם את הראב"ד הגר"מ שטרנבוך היושב שבעה בביתו בשכונת הר נוף בירושלים.

מרן הגר"ח קנייבסקי, הנמצא בקשרי ידידות עם הגר"מ, נבצר ממנו לעלות לירושלים לנחם אותו, אך הוא כתב מכתב תנוחמים נדיר בכתב ידו.

זה לשון המכתב: "בס"ד עש"ק ויחי תש"פ".

"תנחומי אבלים לידידי מרן הגאון ר' משה שטרנבוך שליט"א על פטירת אחיו הגאון רבי דוב זללה"ה שהרביץ תורה ומוסר עשרות בשנים לאלפי ת"ח המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים".

המכתב שנשלח
המכתב שנשלח

בני הבית ברחוב רשב"ם הביעו התפעלות מהמכתב המיוחד וציינו ל'כיכר השבת', כי כבר הרבה זמן לא ראו שמרן כותב בכתב ידו מכתב למשהו וזה מחדד את ההערכה הרבה שיש ביניהם.

בין המנחמים הרבים שהגיעו היו הרבנים הגאונים: רבי ברוך דב פוברסקי, ר"י פוניבז' רבי משה יהודה שלזינגר, ר"י קול תורה, רבי יהונתן דויד ר"י פחד יצחק, רבי אביעזר פילץ, ר"י  תפרח, רבי צבי קושלבסקי, ר"י 'היכל התורה', רבי מתתיהו שווימר, מראשי ישיבת תפרח, רבי חיים הרש מייזליש, ר"י סאטמאר בני ברק, רבי ברוך שטרנבוך, אב"ד ויז'ניץ במודיעין עילית, רבי בן ציון קוק רב מרכז פ"ת, רבי משה ברנסדורפער, אב"ד היכל הוראה, רבי משה טייטלבוים, אב"ד סאטמאר, רבי יהודה פישר, חבר הבד"צ, רבי אברהם נובוגרוצקי, מראשי ישיבת אור ישראל, רבי יעקב פרידמן, ר"י ברכת יעקב.

עוד הגיעו לנחם חברי הבד"צ, האדמו"ר משאץ דרהוביטש, האדמו"ר ממשכנות הרועים, רבי יעקב אויערבאך והאדמו"רים: מסטראפקוב, בוטושאן, בוהוש ומכנובקא בעלזא.