אאא

נשיא מועצת חכמי התורה,ראש הישיבה הגאון  חכם שלום כהן, שיגר אמש (שני) איגרת ניחומים לראב"ד 'העדה החרדית', הגאון רבי משה שטרנבוך, היושב שבעה על פטירת אחיו הגאון רבי דב שטרנבוך זצוק"ל.

במכתב הניחומים שנמסר אמש לראב"ד, על ידי בנו של נשיא המועצת, הגאון רבי יעקב כהן, כותב הגר"ש כהן בכתב ידו: ״כבוד הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט״א ראב״ד העדה החרדית. אני מצטער שנבצר ממני להגיע עקב כי קשה עלי ההליכה".

הגר"ש הוסיף: "ואומר דברי ניחום, המקום ינחם אתכם תוך אבלי ציון וירושלים. ובירושלים תנוחמו ולא תוסיפו לדאבה עוד, ויה"ר שזכות המנוח האח הגדול רבי דוב זצ"ל תעמוד לכם שתזכו לאריכות ימים בבריאות איתנה, ולהמשיך בפעלכם להגדיל תורה ולהאדירה ולראות נחת מכל צאצאיכם נחת דקדושה, עד ביאת גוא"צ אמן".

 הראב"ד פרץ בבכי וקרע על אחיו הגדול. צפו

כזכור, אתמול, שיגר מרן שר התורה, הגאון רבי חיים קנייבסקי, מכתב ניחומים לגר"מ שטרנבוך, ובכת ידו כתב: "תנחומי אבלים לידידי מרן הגאון ר' משה שטרנבוך שליט"א על פטירת אחיו הגאון רבי דוב זללה"ה שהרביץ תורה ומוסר עשרות בשנים לאלפי ת"ח המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים".