אאא

שר הביטחון, נפתלי בנט, נפגש היום (חמישי) עם מקבילו היווני, שר ההגנה Nikolaos Panagiotpoulos, בביקורו הרשמי הראשון בישראל.

השרים דנו בהתפתחויות האסטרטגיות האחרונות באזור, והסכימו כי האתגרים הביטחוניים ההולכים וגוברים מהווים איום על הביטחון הלאומי של מדינותיהם. בהתאם, הצהירו השניים על מחויבותם לנקוט בצעדים הנדרשים לשמירה על הביטחון באופן המירבי.

השרים הדגישו את היחסים ההדוקים בין מדינת ישראל ליוון, שנובעים מערכים משותפים ואינטרסים הדדיים, והביעו את שביעות רצונם מקשרי ההגנה הגוברים בין המדינות.

שני המנהיגים בחנו דרכים להמשך שיתוף הפעולה הביטחוני בין מוסדות הביטחון שלהם בהתאם לאתגרים האזוריים.