אאא

יהודי שומר תורה ומצוות שחזר מסין לפני כשבועיים, הומלץ לו לשהות בבידוד במשך 14 ימים, אף שאין לו שום תסמינים של המחלה.

הוא פנה באמצעות ד"ר מנחם ברייר אל רבה של שכונת רמת אלחנן בבני ברק וחבר 'המועצת' הגר"י זילברשטיין ושאל האם עליו לצאת למנייני תפילה שלוש פעמים ביום ולחזור מיד לביתו.

וכך סיפר הרב זילברשטיין: "שאלה ששלח יהודי שומר תורה ומצוות שחזר מסין, ושם משתולל הנגיף המסוכן 'קורונה', שרבים חללים נפלו ממנו, למרות שהנגיף עוד לא הגיע לארץ ישראל, במשרד הבריאות בעצת מומחים גדולים, פועלים מומחים גדולים, והם ממליצים לכל השבים מסין ללא יוצא מן הכלל לשהות בבידוד מוחלט בביתם. אותו יהודי רוצה בסך הכל לצאת ולהתפלל, והוא טוען כי אין לו שום תסמין שמוכיח הדבקות חס ושלום".

 נגיף הקורונה; שליח חב"ד בסין בראיון ישיר

הגר"י פסק לשואל כי "יש להישמע לכל הכללים במדוייק, שאם לא כן יש בכך לא רק סכנה אלא גם חילול השם שמצפצפים על הכללים. ויתפלל בביתו ביחידות, ויוסיף בתפילתו שהנגיף הזה יפסק".

"כל אדם שיש אצלו חשש כזה אסור לו לצאת לא לכולל ולא לישיבה, ויותר יש להיזהר שלא להזיק מאשר שלא יוזק משום חילול השם", פסק הרב זילברשטיין.

הגרש"צ רוזנבלט והגרמ"ש קליין הוסיפו שיש לאותו אדם ולאחרים כמותו "להקפיד שגם בני משפחתם לא יבקרו בחדרם שלא לצורך".