אאא

כתום החודש הראשון לתחילת מחזור הלימוד החדש בדף היומי, מתברר היקף החיזוק הגדול והאדיר שיצר ארגון 'דרשו' על ידי חגיגות שמחת התורה בכל רחבי תבל. למעלה מ-3 רבבות לומדי תורה נבחנו היום (שישי) במבחן הראשון על שלושים הדפים הראשונים במסכת ברכות. בכל העולם כולו כמו הנבחנים תעבור את ה-50 אלף. מדובר במספר עצום של לומדי תורה אשר נטלו על עצמם את נועם הלימוד גם ע"י בחינה, על מנת לחדד את הידיעה ולקנות קנין של תורה בהיקף מכמני הש"ס ומדובר במבחן התורני הגדול בהיסטוריה.

ב'דרשו' נערכו לביקורם של גדולי ישראל שליט"א במוקדי המבחנים המרכזיים אשר הביעו את הערכתם לרבבות בני העליה נבחני 'דרשו' אשר קבעו היום רגע היסטורי משמעותי כשמתברר היקף החיזוק ושחגיגות סיום הש"ס של 'דרשו' היו לתכלית הגדולה והברורה של חיזוק לימוד התורה והגדלת היקף הלומדים בדרך הנעלה והמיוחדת של 'קנין התורה'.

(צילום: משה גולדשטיין)
(צילום: משה גולדשטיין)

יש לציין כי מארגון גינס העולמי פנו במהלך השבוע לארגון דרשו על מנת לבדוק אם המבחן עומד בקריטריונים על מנת להיבחן ע"י וועדת השיאים, כמועמדת לשבירת שיא עולמי. לפי הערכות שהושמעו באוזני מנהלים בארגון דרשו, בקטגוריה הנוכחית של מבחן דתי בכתב מדובר ככל הנראה בשיא עולמי שאין לו תקדים.

ב'דרשו' כבר רגילים למחזות מרגשים של אלפי נבחנים בו זמנית. מבחנים כאלו מתבצעים תמידים כסדרם, בתוכניות הארגון השונות, אולם מספר גבוה כל כך של יותר משלושים אלף נבחנים, הינו מאורע שאין לו תקדים בהיסטוריה היהודית. החגיגות והמעמדים האדירים שציינו את סיום מחזור הלימוד של הדף היומי ופתיחתו של המחזור החדש, תרמו מטבע הדברים לתוספת משמעותית במספר לומדי הדף היומי. בתקופה האחרונה נרשמו ב'דרשו' אלפי נבחנים חדשים, שמעוניינים להיבחן על דפי הגמרא הנלמדים מידי חודש בחודשו. יחד עם אלפי הנבחנים הוותיקים, מהווים נבחני הדף היומי ב'דרשו' קבוצה רבת ממדים של עמלי תורה בני עליה.

(צילום: משה גולדשטיין)
(צילום: משה גולדשטיין)
הגדלה

ב'דרשו' השלימו במהלך השבוע את ההיערכות הלוגיסטית רחבת ההיקף לקראת המבחן הראשון, על מנת לקלוט את הנבחנים הרבים במאור פנים ולאפשר להם לערוך את המבחן במקומות מתאימים, לצורך כך הורחבו מוקדי הבחינות, נוספו מוקדים חדשים, נוספו שעות למוקדי המבחנים הקייימים ונפתחו מוקדי בחינות חדשים ברחבי תבל.

מסלול 'קנין תורה' של 'דרשו' נוסד בהתייעצות והכוונת מרן הגאון הגדול רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצוק"ל על פי סדר הדף היומי, כאשר מידי חודש נלמדים בשני מסלולים נפרדים שלושים דפי הדף היומי. על פי הכוונת מרן הגרמ"י זצוק"ל במסלול הראשון הלימוד הוא 'בין הסדרים' ובמסלול השני ניתן ללמוד גם בסדר שני אולם יחד עם לימוד התוספות. מדי חודש מתכנסים הלומדים למוקדי הבחינה של הארגון ועורכים מבחן על שלושים דפי הגמרא שנלמדו.