אאא

במועצת ארגוני הנוער מדווחים על חשש מקיצוץ דרמטי הצפוי בתקציב. ארגוני הנוער החרדים הם בנות בתיה, פרחי הדגל, צבאות השם ועוד.

לטענת גורמים בארגוני הנוער, ישנה החלטה לצרף "התנועה החדשה", תנועה שמנוהלת בידי ההנהלה לשעבר של 'בני המושבים' שהתפצלה מתנועת הנוער 'הנוער העובד והלומד', למועצת ארגוני הנוער בלי תוספת תקציב לתקציב הכולל.

"מדובר בתוספת של 20,000 חניכים, בתקציב הקיים, בלי להגדיל שקל בתקציב שמגיע ממשרד החינוך" חושש הגורם.

כיום, ישנם 207,000 חניכים בארגוני הנוער והתקציב לשנת 2019 עמד על כ- 52 מיליון ש"ח. לטענתם "מדובר בהגדלת מספר החניכים כמעט ב 10%, אבל באי העלאת התקציב, שגם כך פר ראש - נמוך מידי".

חלק ניכר מהתקציב של מועצת ארגוני הנוער מופנה כיום לארגוני הנוער בחברה החרדית, בנות בתיה, פרחי הדגל, צבאות השם וכדומה.

ממשרד החינוך נמסר בתגובה ל'כיכר השבת' כי "הנושא בבדיקה של כל הגורמים במשרד ואין עדיין בשלב הזה החלטה".