אאא

התוכנית "משפיעים - חרדים לשירות המדינה ולשלטון המקומי" יועדה לאקדמאים בני ובנות הציבור החרדי מתוך כוונה לעודד שילוב חרדים בשוק התעסוקה בכלל, ובשירות הציבורי בפרט. מחזורי הכשרה נפרדים מחזור גברים ומחזור נשים בני 25 תקנים בכל אחד מהקבוצות, כאשר ההפרדה המגדרית היא בשלב ההכשרה בלבד.

שדולת הנשים הגישה לבית הדין האזורי תביעה נגד התוכנית מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, בטענה שהיא פוגעת בזכות החוקתית לשוויון ולכבוד, וכן ביקשה מבית הדין להקפיא את התוכנית כסעד זמני.

כעת לשכת המשנה ליועמ"ש דינה זילבר מפתיעה, ובתגובה לפניית 'בצלמו' לקיים את הקורס בהפרדה ולא להיכנע לדרישת שדולת הנשים, מסרה המשנה שהמדינה מכירה בערך של חשיבות שילוב עובדים החרדים במגזר הציבורי ושירות המדינה.  והתכנית משפיעים חרדים לשירות המדינה ולשלטון המקומי מקורה בשיתוף פעולה של מספר גופים ממשלתים כולל לשכת היועץ המשפטי לממשלה.

בנוסף, מסבירים בלשכתה של זילבר ששילוב חרדים בשירות המדינה מחייב התאמות שונות וייחודיות ולכן נושא השילוב מצריך ליווי משפטי צמוד ותכנית מקיפה. 

"לפני שנתיים" מציינת המשנה "הוגשה עתירה לבית הדין לעבודה למנוע קורס זה בהפרדה. במסגרת אישור התכנית ופסק הדין התחייבה המדינה להעביר לשדולת הנשים מסמכים שונים שקשורים לקורס זה לפני פתיחת מחזור החדש". 

המשנה מציינת שבקרוב ייפתח מחזור חדש והיא מנסה למצוא דרך מול שדולת הנשים כדי שלא יעתרו גם הפעם נגדם ובכך יעכבו שוב את קיום התכנית החשובה שדוחפים כלל גורמי הממשלה ובתוכם נציבות שירות המדינה ולשכת היועץ המשפטי לממשלה.

זילבר נתפסת כמי שעומדת מאחורי כמה מההוראות הבעייתיות בנושא הפרדה בין גברים לנשים, ובקיץ האחרון גרמה לסערות ענק לאחר שהביאה לביטול הופעות נפרדות שיועדו לציבור החרדי.

מארגון בצלמו נמסר, "ראשית אנחנו מברכים על הצהרה גלויה של המשנה היא תומכת בקיום הקורס במתכונתו דהיינו בהפרדה מצער מאוד שהמדינה נכנעת לאיומי השדולה ומנסה למצוא דרך להרגיע אותם שלא יעתרו. מדובר בארגון קיצוני אשר בינו לביו זכויות הנשים במגזר החרדי אין ולא כלום. הגיע הזמן שמוסדות ממשלה יתעלמו מגופים קיקיונים אשר פוגעים בחיי החרדים ובאורחות חייהם. ארגון בצלמו ימשיך לפעול למען זכויות אדם בכלל וזכות הציבור החרדי לחיות את אורח חייו על פי אמונתו"