אאא

אלפים בראשות גדולי התורה, ראשי ישיבות, אדמו"רים ורבנים השתתפו בשמחת נישואי בת הגאון רבי חיים פיינשטיין, ראש ישיבת 'עטרת שלמה'.

בשמחת החתונה שנערכה בבני ברק השתתפו הגרב"ד פוברסקי ר"י פוניבז'; הגר"ד לנדו ר"י סלבודקא; הגרא"י סולובייצ'יק ר"י בריסק; הגרמ"ה הירש ר"י סלבודקא; הגר"מ ברוזובסקי ר"י סלונים; הגר"א גרבוז, הגרב"ד דיסקין, הגרח"פ ברמן והגרי"א דינר.

עוד השתתפו: הגרח"מ אוזבנד, הגרמ"ש אדלשטיין, הגר"ד מילר, הגרצ"י אדלשטיין, הגרי"ז סולובייצ'יק, האדמו"ר מסטריקוב, האדמו"ר מקוידינוב, הגר"א ברוידא, הג"ר עובדיה ברוידא, הגר"נ זוכובסקי ואדמו"רים, אישי ציבור ונגידים מרחבי העולם המקורבים לגר"ח שהגיעו במיוחד להשתתף בשמחה.

החתונה הייתה החתונה הארוכה ביותר בציבור הליטאי כאשר כמסורת בית בריסק החופה נערכה בשעות הצהריים לפני השקיעה ונמשכה עד השעה אחת בלילה כאשר אלפי התלמידים רוקדים במשך שעות ארוכות.

יצויין כי החתונה החלה עם שיעור תורה כאשר לאחר החופה הגר"ח מסר במשך שעה ארוכה שיעור בענייני דיומא ופרשת השבוע למאות המשתתפים. בסיום החתונה נערך טיש מיוחד לבני ישיבת 'עטרת שלמה 'במהלכו נשא הגר"ח דברי חיזוק בשילוב שירי התעוררות ורגש.