אאא

הקלפיות עבור אלו המבודדים בשל חשש לנגיף הקורונה יופעלו כקלפיות לכל דבר, וצוותי ועדת הקלפי יורכבו מצוותים פארא-רפואיים. תתקיים הפרדה מוחלטת בין המצביעים החשודים בנשיאת הנגיף לבין הצוותים.

עלות האוהלים נאמדת ב-150-200 אלף שקל.

ההצבעה באוהלי הקלפיות תתקיים לפי שיטת ההצבעה הכפולה, בדומה לזו הנהוגה לגבי חיילים ומאושפזים בבתי חולים שלא מצביעים בקלפי הסמוכה למקום מגוריהם. הוועדה תקבע נוהל מיוחד לספירת הקולות ולשיגור הקלפיות הללו לוועדת הבחירות המרכזית.