אאא

שירי המחרוזת:


1. "אשיר לכבוד חברים"
מילים: ר' יעקב אבוחצירא
לחן: מרוקאי

2. "אלי אליה"
מילים: ר' דוד בוזגלו
לחן: ליש ליש

3. "שיר הצדיקים"
מילים: אבי בן ישראל
לחן: יא רייח

4. חי מחסי – יא נאסי
מילים ולחן: מרוקאי

5. ואנה מלית – אנא אלי
מילים: מרוקאית
מילים בעברית: רזיאל חי
לחן: מרוקאי