אאא

בהמשך להחלטה על השבתת רוב מערכת החינוך הכללית בשל החשש מנגיף הקורונה, מפרסם היום (חמישי) משרד הבריאות 'המלצות משלימות' לישיבות בהן יש פנימיות.

ואלו ההוראות, שספק גדול אם ייושמו בהיכלי הישיבות, בשל קושי טכני רב הכרוך בהן:

מסמך ההמלצות (סריקה)
מסמך ההמלצות (סריקה)
הגדלה

1. תלמיד הסובל מאחד או יותר מהתסמינים (חום, שיעול, קוצר נשימה, צינון) לא יורשה להיכנס לישיבה ויחזור לביתו עד יומיים מחלוף התסמינים.

2. תלמיד שחזר מחו"ל ב-14 הימים האחרונים יהיה בבידוד בית עד להשלמת 14 ימים ממועד חזרתו מחו"ל. הישיבה לא יכולה לשמש כמקום לבידוד.

3. מי שחוזר מבין הזמנים מחו"ל חייב להיכנס לבידוד ולא יעשה זאת בפנימיית הישיבה.

4. אין לקיים פעילות לימודים משותפת בקבוצות שמספרן עולה על 100 תלמידים.

5. יש לווסת את הכניסה והיציאה של התלמידים מהישיבה או לאזורי הלימוד כך שתימנע ככל האפשר התקהלות בכניסה.

6. בזמנים שבין הלימודים, מומלץ כי התלמידים לא ישהו מחוץ לחדרים שלהם.

7. ארוחות – ניתן לקיים בהשתתפות של עד 100 תלמידים - יש לפרוס את מועדי הארוחות על מנת לאפשר זאת. בזמן הארוחה יש להשאיר לפחות כיסא פנוי אחד בין תלמיד לתלמיד. יש להימנע משימוש בכלי אוכל או כלי הגשה משותפים ולהשתמש בכלים חד פעמיים ככל שניתן.

8. יש להקפיד מאוד על שטיפת ידיים במים זורמים וסבון לפני ואחרי כניסה ללימודים או חדר האוכל, וכן לאחר יציאה מהשירותים.

9. יש להקפיד מאוד על ניקיון תאי השירותים והמקלחות ולוודא כי בכל עת יש בהם מים זורמים, סבון, מגבות נייר ופחים. יש להימנע משימוש במגבות משותפות.

10. יש להימנע מלחיצות ידיים.

11. יש להימנע מטיולים ואירועים מחוץ לישיבה.