אאא

בחסידות גור ציינו את הילולת האדמו"ר הפני מנחם, בשורת כינוסים וסעודות הילולא בכל השטיבלך ברחבי הארץ. כמידי שנה, עלו בני האדמו"ר הקודם, יחד עם האדמו"ר הנוכחי, לציונו.

בניגוד לדיווחים שהופצו לפני כן, יחד עם שאר בני האדמו"ר הפני מנחם, עלה גם הגר"ש אלתר, למרות שהקים קהילה עצמאית עם פורשים מתוך החסידות.

בחסידות גור הבהירו מראש כי חל איסור חמור על החסידים להתקרב אל האוהל בשעת העלייה לציון של האדמו"ר ובני הפני מנחם, וזאת כדי למנוע חיכוכים, לצד דרישה כי גם אנשי הגר"ש לא יופיעו, כדי להימנע מפרובוקציות בשטח הציון.

צפו בתיעוד מאמירת הקדיש על ידי בני האדמו"ר הפני מנחם מגור, על ידי כל בניו, במעמד האדמו"ר מגור.