אאא

סיעת ישראל ביתנו של איווט ליברמן, הגישה הצעת חוק עליה חתום ח"כ עודד פורר שמטרתה להדיח את ראש הממשלה בנימין נתניהו מתפקידו.

מדובר בהצעת החוק להפסקת כהונה של ראש ממשלה בממשלת מעבר שהוגש נגדו כתב אישום, במסגרתו הם מבקשים לקבוע כי הכנסת יכולה להדיח ראש ממשלת מעבר נגדו הגישו כתב אישום.

לפי הצעת החוק, החליטה הכנסת להפסיק את כהונתו של ראש הממשלה, תופסק כהונתו מיידית והממשלה תבחר ראש ממשלת מעבר מבין חבריה, שהוא גם חבר כנסת מסיעתו של ראש הממשלה היוצא.

אם לא בחרה הממשלה ממלא מקום כאמור בתוך 24 שעות מהפסקת כהונת ראש הממשלה, יהפוך זקן חברי הממשלה שהוא חבר כנסת מסיעתו של ראש הממשלה היוצא לראש ממשלת המעבר עד לכינונה של ממשלה חדשה.

בהצעת החוק מציעים בישראל ביתנו כי "ההצבעה בנושא זה בוועדת הכנסת ובכנסת תהא הצבעה חשאית. זאת על מנת להבטיח כי חברי הכנסת יצביעו לפי שיקול דעתם האישי ולא לפי שיקולים מפלגתיים ולחצים קואליציוניים".