אאא

במעונו של ראש הישיבה, התקיים הערב (שני) מניין 'מעריב', כאשר רה"י מתפלל בחדר סמוך. בנוסף, הוא פסק כי התורה של הילדים בתלמודי התורה חשובה מלימוד של האברכים.  

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי, נשאל הערב מראשי קהילה בבלגיה, בעקבות הצמצום הנדרש במספר הלומדים ויש אפשרות לסדר חדרים מסודרים או לאברכי כולל או לתלמידי תלמוד תורה.

הגרב"ד ענה לשואלים, כי תלמוד תורה קודם שכן ילדים ללא מקום מסודר יקשה עליהם הלימוד, לעומת אברכים שיכולים ללמוד גם בבית.

עוד הוסיף ראש הישיבה ואמר כי "כתוב בגמרא שאין העולם מתקיים אלא בזכות הבל פיהם של תשב"ר בשעה זו שהעולם זקוק לזכויות קיום בוודאי חובה לחזק את יסודות מעמידי עולם".

יצויין כי לבקשת רבים ימסור מחר ראש הישיבה שיחת חיזוק מיוחד בישיבת פוניבז לרגל המצב כאשר במהלך היום יוכרע על מיקום השיחה והצורה המיטבית לקיומה תוך הקפדה על הנחיות הבריאותיות הנדרשות.