אאא

עמך בית ישראל יושבים בביתם, ממתינים שמגיפת ה'קורונה' תעבור. החוקר ישראל שפירא חושף קמע מיוחד "להצלת מגיפה", שהודפס בעיירה מונקאטש' בשנת תרמ"ג (1883).

על הקמע נדפס "לשמירה ממגפה רחמנה ליצלן ולהצלחה בכל עניינים", מהגה"ק רבי משה טייטעלבוים בעל 'ישמח משה' אב"ד דק"ק אוהעל (חי ופעל בין השנים 1758 – 1841).

בגרסה קדומה  שיש בידינו, נכתב כך:

(קמיע)

לשמירה ממגפה ר"ל ולהצלחה בכל ענינים.

בזה השער לא יהא צער: בזו הדלת לא יבא בהלת.

בזה הפתח לא יבוא רצח.

וישב אהרון אל משה

אל פתח אהל מועד והמגיפה נעצרה:

ריבונו של עולם כשם שפסחת על בתי בני ישראל במצרים

ולא נתת את המשחית מלבוא אל בתיהם

כן תעצור את המשחית מלבוא אל בתינו

ובבתי כל ישראל אמן סלה:

אמא דאברהם אבינו אמתלאה בת כרנבו

ושם בת אשר שרח

מהרב הגאון הצדיק הקדוש והמקובל

ר' משה זצללה"ה טיילעלבוים

אבדק"ק אוהל אונגרין

בעמ"ח ספר תש' השיב משה וספר ישמח משה על התורה.

בגרסה יותר מאוחרת, נוסח הקמע מעט שונה:

סגולה לפרנסה ולהצלחה

ב"ה

שמירה למגפה ר"ל

בדוק ומנוסה מהרב הצדיק

מהור"ר משה טיילעלבוים זצללה"ה

אב"ד דק"ק אויהל יע"א

בזה השער לא יבוא צער:

בזה הדלת לא יבוא בהלת.

בזה הפתח לא יבוא רצח:

וישב אהרון אל משה אל פתח אוהל מועד

והמגפה נעצרה.

ריבונו של עולם כשם שפסחה על בתי ישראל במצרים ולא נתת המשחית לבוא אל בתיהם, כן תעצור המשחית מלבוא אל בתינו ובבתי כל ישראל אמן סלה ועד.

אימי' דאברהם אבינו

אמתלאי בת כרנבו

ושם בת אשר שרח:

געדרוקט ביא ר' בנימין פריעדמאן מישקאלץ.

• • •

מסתבר שה'ישמח משה' כתב את הקמע במקורו לאחר שפנו אליו יהודים שידעו שהוא פועל ישועות וביקשו ממנו שיכתוב להם קמע להצלתם מפני מגפה כלשהי...

אין לנו מידע מדויק על איזו מגיפה הקמעות נכתבו, אך בשנים שחי היו כמה מגפות שהיו קשורים אליו.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

  • 1812-1819 - המגפה בממלכה העותומנית, באזור איזמיר, אלכנסדריה והגיע עד אודסה שברוסיה, ולקורפו.
  • 1813-1814 - מגפת קאראג'ה התחוללה בבוקארשט שברומניה
  • 1826-1837 -מגפת החולירע השניה
  • 1825 - מגפת חרונינגן (עיר בהולנד)...התפשטה ג"כ קצת לגרמניה.

יתן ה' שברכתו של אותו צדיק בעל ה'ישמח משה' זי"ע, לא תחזור ריקם, וכשם שאבותינו במצרים מכת בכורות פסחה על בתי היהודים, כך אנו עם ישראל ינצל מהמגיפה, והחיים יחזרו לתיקונם.

ייש"כ לר' אביעד נייגר בעל המחבר של ילקוט השבעתי אתכם שהפנה אותי לקמע הנ"ל.

בפרק הבא נרחיב מעט בהשקפתו ותורתו של רבי משה טיילבוים זי"ע.

  • ישראל שפירא, הינו חוקר עמית במכון 'עד הנה' לחקר יהדות גליצייה ובוקובינה, מרצה ומדריך טיולים בארץ ובעולם המתמחה בהיסטוריה תורנית
    לפרטים נוספים נא לפנות: sisraerl@gmail.com