אאא

הנהגת 'העדה החרדית' יישרה השבוע קו עם הנחיות משרד הבריאות והורתה כי יש להישמע לכל הנחיות הרופאים ולשמור על כל כללי הזהירות. הלילה (חמישי) הגיעה התשובה של הסיקריקים.

בסמוך למעונו של הראב"ד בשכונת הר נוף ובמספר מוקדים בשכונת מאה שערים בירושלים רוסס גרפיטי חמור בגנותו בו הוא כונה "משת"פ".

גרפיטי רוסס גם בסמוך לבית המדרש הגדול של חסידות דושינסקיא ברחוב שמואל הנביא בירושלים שם נכתב: "חבר של ליצמן הקומוניסט לסגירת בתי כנסת ומקוואות".

ל'כיכר השבת' נודע כי המשטרה פתחה בחקירה בניסיון לעלות על עקבות מרססי הגרפיטי.

כזכור, הגאב"ד, הראב"ד וחברי בד"צ "העדה החרדית" פרסמו השבוע שורת תקנות והוראות שעה בעקבות התפשטות מגיפת ה'קורונה'. הרבנים חרגו ממנהגם ואפשרו אף תפילה ביחיד - אך לא אסרו תפילה במניין בשטחים פתוחים.

רבני 'העדה החרדית' הוסיפו כי "בענין הוראות הרופאים יש לשמור עליהם וחלילה לזלזל בחייו או בחיי אחרים בענין שיש בו אף ספק ספיקא של פיקו"נ לו או לזולתו, ואיסור חמור שלא להתחכם כנגד הוראות הרופאים, וחמירא סכנתא מאיסורא.

"והוא פיקוח נפש וחב לאחריני, וחטא גדול לזלזל בהוראות אלו, וכפי שכתב בשעתו הגרעק''א וז"ל: ''והעובר על ציווי הרופאים בסדר ההנהגה, חוטא לה' במאוד, כי גדול סכנתא מאיסורא, ובפרט במקום סכנה לו ולאחרים, שגורם ח''ו התפשטות החולי בעיר, וגדול עוונו מנשוא''.

(צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)
(צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)
(צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)
(צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)
(באדיבות המצלם)
(באדיבות המצלם)