אאא

מסכת שבת, דף ל"ב - בעברית: 

 

מסכת שבת, דף ל"ב - באידיש:   

 

מסכת שבת, דף ל"ב - באנגלית:   

 

מסכת שבת, דף ל"ב - בצרפתית:    

 

מסכת שבת, דף ל"ב - בספרדית: