אאא

הרב הראשי, הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, בפסק הלכה חריף נגד אלו המארגנים מנייני תפילה בימים אלו, ימי הקורונה: "כל אדם שנותן יד למניינים אלו, נכנס לגדר רודף ומסכן את הבריות, ואפשר כי עוון רציחה בידו".

הראש"ל ציין כי את פסק ההלכה הוא כותב לאחר שנשאל על ידי רבים: "על דבר הוראות הרופאים שאין להתכנס לתפילה במניין גם לא בשטח פתוח, אף שיש שם עשרה בלבד, ומבקשים לדעת האם מוטב לעשות מניינים בהיחבא, ויזהרו בכל הכללים של הזהירות, כגון הרחקת שתי מטר איש מרעהו, ויכסו את הפה במסכה וכדומה".

בפסק ההלכה החריף והחריג קובע הרב הראשי: "כבר הודעתי ופירסמתי ברבים את דעתנו, דעת התורה הקדושה, כי אין שום הלכה בעולם שבכוחה לגבור על הוראות הרופאים והנחיות משרד הבריאות שנועדו לשמור על בריאות הציבור.

"ואדרבה, כל אדם שנותן יד למניינים אלו, נכנס לגדר רודף ומסכן את הבריות, ואפשר כי עוון רציחה בידו, וגם כי תרבו תפילה אינני שומע, כי ידכם דמים מלאו".

הגר"י יוסף קורא לציבור להחמיר ולא להשתמש בתחבורה ציבורית: "לגבי נסיעה בתחבורה ציבורית, גם אם היא עולה בקנה אחד עם הוראות הרופאים, אומר אני להוסיף ולהחמיר ולא להשתמש כלל, והמשכיל בעת ההיא ישב בדד, כי תורתנו תורת חיים, ואם יש חשש רחוק של סכנה ופיקוח נפש, יש לחפש את מקום החומרא".

"אל נא אחיי תרעו", מסיים הראש"ל את מכתבו: "שמרו נא על עצמכם ועל בני ביתכם, ואל תהינו לערוך תפילות במניין לעת אשר כזאת, לא בחול ולא בשבת, למעט ככל האפשר מכניסה לחנויות וכדומה, עד אשר ירחם ה' על יצירי כפיו ויאמר די לצרותינו וישלח גואל ויבשרנו גאולת עולמים".