אאא

שממה ברחובות כך רצו

שקט בחצרות כך תכננו

אין יוצא ואין בא כך מסרו

היטל על העובר כך אמרו

ובאמת ובפשטות אחדות

אחת כזו שמעל הכל

מקרבת לבבות למרות שבריחוק

והמרפסות מלאות באנשי אמת

של רצון קירבה לבוראם

של שמע ישראל בהלל

של עת שקיעה וערבית

של כניסה זכה למועד

ובאותה השעה וחצי כנאמר

יצאו הם ושאלו יחדיו

מה נשתנה בקול זועק

קושיה וזו שאחריה באותה העת

ושוב תחושה של יחד ושוב יש ניצחון למרות אותו הפחד

ושומעים ומצטרפים ומקשים ומתרצים

נכנסים למעונם וממשיכים

ומוזגים ולוגמים ותוהים ומספרים

ושרים חד גדיא ודיינו

ואחד הוא אלוקינו

ויש את המשפחה ויש את הבדידות

ויש את התשומת לב ובדלתות פתוחות מקרבים לבבות

אנו שונים מכל האומות

אנו מייחדים את הנכונות

לאמת אחת לאמונה תמימה

שכן, יצאנו והנה הבחירה

יחד ,בפשטות היא תלך

ותדע שכאיש אחד -אין ברירה

ומלמעלה לבריאה

אמונה כל, ניצחה.

לטור הקודם כנסו כאן